Şirketimiz, T.C.Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Karayolu Taşıma Kanunu gereği N2 ve K1 yetki belgelerine haizdir.

N2 YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.


K1 YETKİ BELGESİ

Belirli bir zaman tarifesine göre veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.