Sürdürülebilir ve Aydınlık Bir Gelecek İçin “Sorumluyuz”

Kurumsal Sorumluluk ve sürdürebilirlik çalışmalarımızın amacı, kurumsal stratejimiz ile uyumlu olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki paydaşlarımızın sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarını gidermek, tüm paydaşlarımıza karşı etik ve sorumlu davranmak, ticari faaliyetlerimizi bu sorumlulukla yürütmektir.

Gerçekleştirdiğimiz kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarını, sürdürülebilir ve aydınlık bir geleceğin anahtarı olarak görmekte, bu kapsamda toplumsal hafıza payındaki her yükselişimizi, geleceğe olan sorumluluk inancımızın performansı olarak kabul etmekteyiz. Bu bilinçle, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, müşterilerimiz, kamu kuruluşları, yerel halk ve diğer paydaşlarımız ile işbirliği halinde sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma alanlarında başarılı uygulamalar yürütmekteyiz.


Sürdürülebilir kalkınmanın; insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla gerçekleşeceğine inanarak;

Sürekli inovasyon çalışmalarımız ile nakliye ve lojistik hizmetimizi ürünlerinizin depomuza kabulünden itibaren başlayarak varış noktasında teslim edilene kadar olan süreçte, insan sağlığını ve çevreyi olumlu etkileyecek araç, ekipman, malzeme ve teknolojileri seçeriz. Hizmet kalitemizi ISO9001 Kalite Standartları çerçevesinde sağlarız. Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarımızı sektörümüze yönelik öncelikli iyileştirilmesi gereken alanlarımızı saptayarak paydaşlarımız ile işbirliğinde hayata geçirir, diyalog platformlarımızı sürekli geliştiririz.

Enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması için gerekli önlemleri alırız.

Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini tüm iş süreçlerimize entegre ederiz.

Doğal kaynakların devamlılığını sağlamak için emisyonların azaltımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarımızın yanı sıra atıklarımızın çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alırız.

İşyeri ve işgücü uygulamalarımızda performansımızı sürekli geliştirir, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin temel kurallarını kullanırız.

Toplumsal yaşamı iyileştirme ve geliştirmeye destek veren eğitim faaliyetlerini gerçekleştiririz.

Faaliyet bölgelerimizde sosyo-ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olan insanların yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştiririz.

Meslek eğitim işbirlikleriyle sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetişmesini sağlarız.

Ticari faaliyetlerimizi etik değerlerden ve insan haklarından ödün vermeden sürdürürüz.